Giới thiệu

1. GIỚI THIỆU
Viện phát triển giáo dục và cuộc sống (Institute for Developing Education and Life, IDEAL) trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vietnam Union of Science and Technology Associations, VUSTA) được thành lập theo Quyết định số 475/QĐ-LHHVN ngày 05/6/2017.

* Tên cơ quan : Viện phát triển giáo dục và cuộc sống

* Tên giao dịch quốc tế: Institute for Developing Education and Life

* Tên viết tắt : IDEAL

* Tên cơ quan thành lập : Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

* Ngày thành lập : 05/6/2017

* Quyết định thành lập : số 475/QĐ-LHHVN

* Trụ sở chính : Số 474 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình , thành Phố Hồ Chí Minh

* Điện thoại: 0903 38 64 68

* Website: http://idealvn.com