Hoạt Động Viện

Viện Phát triển Giáo dục và Cuộc sống – IDEAL đã khen thưởng những thành viên đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2022-2023, điển hình là ông Phan Thanh Dũng, trưởng phòng CNTT, góp phần phát triển hoạt động của Viện.

Viện Phát triển Giáo dục và Cuộc sống – IDEAL đã khen thưởng những thành viên đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2022-2023, điển hình là ông Phan Thanh Dũng, trưởng phòng CNTT, góp phần phát triển hoạt động của Viện.

Viện Phát triển Giáo dục và Cuộc sống – IDEAL đã khen thưởng những thành viên đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2022-2023, điển hình là ông Phan Thanh
Xem tiếp

Hội Nghị Đánh Giá Tình Hình Hoạt Động Của Các Tổ Chức Khoa Học Và Công Nghệ Năm 2023

Hội Nghị Đánh Giá Tình Hình Hoạt Động Của Các Tổ Chức Khoa Học Và Công Nghệ Năm 2023

Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kỹ Thuật Việt Nam Tặng Bằng Khen Năm 2022-2023

Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kỹ Thuật Việt Nam Tặng Bằng Khen Năm 2022-2023

Tham dự Lễ Kỷ Niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội

Tham dự Lễ Kỷ Niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội

Ngày 24-3-2023, tham dự Lễ Kỷ Niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ thuật Việt
Xem tiếp

Tham dự hội thảo với lãnh đạo các tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc VUSTA tại TPHCM ngày 25/11/2022

Tham dự hội thảo với lãnh đạo các tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc VUSTA tại TPHCM ngày 25/11/2022

Tham dự ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC  lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Tham dự ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Tham dự ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 – “Đoàn kết – Sáng tạo – Đổi mới – Phát triển” của Liên Hiệp Các
Xem tiếp

Diễn đàn khoa học “Phương pháp dạy và học tiếng anh nhanh BBST”

Diễn đàn khoa học “Phương pháp dạy và học tiếng anh nhanh BBST”

Tọa đàm “Bí quyết học tiếng anh siêu tốc BBST”

Tọa đàm “Bí quyết học tiếng anh siêu tốc BBST”

Tham dự hội thảo quốc tế ở Malaysia

Tham dự hội thảo quốc tế ở Malaysia

Tham dự hội thảo về lãnh đạo quản lý tại Đà Lạt

Tham dự hội thảo về lãnh đạo quản lý tại Đà Lạt

12