Ngữ Pháp Tiếng Anh Thật Là Đơn Giản

Trang 1, trong cuốn “Ngữ pháp tiếng Anh thật là đơn giản”, T.S Nguyễn Trọng Giao – tác giả, có nhắc đến một số vị Giáo sư có tiếng trong ngành giáo dục nước nhà. Tác giả, viết:


“Tác giả xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với:
GS. Trần Hồng Quân – Nguyên Bộ trưởng Bộ Đại học
GS. Hoàng Xuân Tuỳ – Nguyên Thứ trưởng Bộ Đại học
GS. Trần Chí Đáo – Nguyên Thứ trưởng Bộ Đại học
GS. Hoàng Phương, G.S Nguyễn Thạc Cát, GS. Ngô Văn Thông và nhiều nhà nghiên cứu khác đã ủng hộ tác giả nghiên cứu, triển khai và áp dụng phương pháp BBST ngay từ những ngày đầu 1990”
Chứng tỏ, phương pháp BBST đã được giảng dạy từ những năm 1990 và được đông đảo các vị Giáo sư có uy tín trong nước ủng hộ. Điều này càng minh chứng cho phương pháp BBST là một phương pháp đáng để người Việt biết đến.
Đặc biệt hơn, công nghệ #BBST đã được Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười khuyến khích triễn khai.
Tác giả viết tiếp:
“Tác giả cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười đã động viên, khuyến khích tác giả mạnh dạn triển khai ứng dụng công nghệ BBST.
Ngoài ra, còn có xuất hiện thêm một nhân vật đặc biệt, tác giả có ghi:
“Tác giả cũng bày tỏ lòng biết ơn rất nhiều đối với Mr. V. Đ. Quang, nguyên Tuỳ viên Quân sự Việt Nam tại Hoa Kỳ, đã giúp tác giả hiệu đính rất nhiều về mặt ngôn từ trong các lần xuất bản”