Trang chủ / Liên hệ / Hệ thống giáo dục / Phát triển giáo dục vùng đồng bào Khmer

Phát triển giáo dục vùng đồng bào Khmer

Kiên Giang hiện có gần 51.000 hộ dân tộc Khmer, với hơn 216.850 người, chiếm 12,5% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đã tích cực triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer, nhất là việc chăm lo phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao trình độ dân trí cho đồng bào.


Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang, 5 năm trở lại đây, hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên vùng tập trung đông đồng bào Khmer sinh sống được đầu tư, xây dựng để phục vụ tốt nhu cầu dạy và học. Nhờ đó, chất lượng giáo dục không ngừng nâng lên.

Toàn tỉnh có hơn 39.700 học sinh dân tộc thiểu số, chiếm 12% tổng số học sinh phổ thông và 1.292 giáo viên dân tộc thiểu số. Tỉnh thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ học tập, miễn, giảm học phí cho học sinh và chăm lo đời sống giáo viên đúng theo quy định, để các thầy, cô an tâm giảng dạy.