Tham dự và tặng hoa ngày hội đoàn kết dân tộc 2020

Nhân dịp kỷ niệm  ngày hội đoàn kết dân tộc năm 2020, Viện trưởng Viện phát triển giáo dục và cuộc sống – IDEAL tổ chức tặng hoa cho mặt trận lãnh đạo trên địa bàn quận Tân Bình.

“Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư là dịp để phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc đồng thời đánh giá việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” trong năm. Qua đó, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động ở khu dân cư trong năm 2020, triển khai phương hướng và phát động đăng ký thực hiện các mô hình, công trình thi đua năm 2021.

Đại diện Ban công tác Mặt trận Khu phố đã ôn lại lịch sử 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; Chỉ Thị 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị trên địa bàn thành phố năm 2020 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2021.