Tặng sách tham khảo trong chương trình “kết nối tri thức với cuộc sống”