Tham dự ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Tham dự ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 – “Đoàn kết – Sáng tạo – Đổi mới – Phát triển” của Liên Hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam – VUSTA ngày 24-25/12/2020 tại Hà nội: